Cəmiyyət

Paşa Talıblı: “Əsən rüzgara da hüzurluyam mən…”

Paşa Talıblı: “Əsən rüzgara da hüzurluyam mən…”backend
  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Ben böyle mi olacaktım?..
(O. Vəli)

…mən burda qalım neyləyim?
…yol kəsim, küçə bağlayım?
…röyamdakı qapıları
ya bərk – bərk gecə bağlayım?

Eh…yenə mən, yenə tərəf!
…əyilirəm günə tərəf.
…baxar deyə sənə tərəf
gözümü necə bağlayım?

…nə dadıymış ağıl dadı!
Hər ağı bir ağ aldadır…
…dünya da mən ağıldadı!
…ağlına keçə bağlayım.

***
Yer deyilən boyda bu yerin üstdə
hər gün misra – misra mismarlanıram!
…fikrim ərş-əlada, ala buludda!
…göyə də bu yerdən ismarlanıram.

…əsən rüzgara da hüzurluyam mən!
…dağ da hərdən məni çənə göstərir.
…Yer deyilən boyda yeri fırladır —
fırladır, yerimi mənə göstərir.

Tanrıdı —yerimi göstərir mənə…
…canımdan soyuğu hillə çıxarır!
…Yer deyilən boyda bu yerin üstdə
yerim qış gecəsi çillə çıxarır!

…Yer deyilən boyda bu yerin üstdə
bəhs eləmədinsə qocalır bəhsin.
…sıx – sıx sıxıntılar sıxmamış, deyim:
mənə bir çalalıq Borçalı bəsdi!

***
…bu da vaxtın dar ağacı,
bu da— kəndiri, kəndiri…
…görüb-görəcəyim rüzgar
çəkdiyim təkliyin biri!..

Ah…şamlara hicrət etdim!
…ağ şamlara hicrət etdim.
…axşamlara hicrət etdi—
çox uzaq könlümün yeri!

…mən duasız, səssiz ad-am!
…göy sulardan çıxmaz adam!
…sən- qürbət, mən bəni-adəm!
Böylə, mən-ölü, sən- diri!..

***
(Rizvan Acaloğluna)

Çox gəzdin, dolaşdın şəhri – Bursanı…
…nə səfalar çəkdin nə çəmi gördün?
Rastına çıxanlar—əfəndi, xoca…
…həm türkü, ərəbi, əcəmi gördün!

…hal-əhval tutdunmu, nə var halında?
…göz izi gördünmü qoşa xalında?
…qəməri gizlində- bulud dalında,
yarı öz bağında gecəmi gördün?

Paşam der, tərpəndin, hara yol açdın?
…kimə minnət satdın, kimə qol açdın?
Eyham eləmirəm, gəzdin dolaşdın…
…nə gördün, topladın, nə cəmi gördün?

PaşaTalıblı

Rusiya…Volqoqradşəhəri…