Ölkə

Zəngilan şəhərinin daxili yol-kommunikasiya şəbəkəsinin təməli qoyulub